top of page

Bu kitabımızda; Türk iş hukuku yönüyle kurumsal yönetim ilkele­rinden eşitlik ilkesi kapsamında eşit davranma ve eşit davranma bor­cu konusu incelenmiş, anonim şirketlerde azınlık hissedarları üzerinde kurumsal yönetim ilkelerinden eşitlik(adillik) ilkesinin uygulanma­sındaki sorunlara değinilmiş, bağımsız yönetim kurulunun üyelerinin kurumsal yönetim ilkelerinden sorumluluk ilkesi çerçevesinde ve ku­rumsal yönetim-kurumsal sosyal sorumluluk arasındaki ilişki açıklan­mış, işletmelerde kurumsal sosyal sorumluluk çerçevesinde kurumsal imaj ve sosyal sorumluluk faaliyetleri anlatılmış, kurumsal ilişkilerin yönetilmesinde modern yönetim anlayışı ilkelerinden hesap verebilir­liğin rolünün altı çizilmiş, hesap verebilirliğin eğitim sistemindeki yeri ve onuncu kalkınma planı açısından eğitimde hesap verebilirlik ilkesi incelenerek, kurumsal yönetimde şeffaflık ilkesi önemle açıklanmıştır.

Kurumsal Yönetim İlke Analizleri

25,00₺Fiyat
  • Esra Sipahi

Benzer Ürünler

bottom of page