top of page

Dini hükümleri anlamak, Cenâb-ı Hakk’ın emir ve yasaklarının hikmetini kavramak adına yapılan çalışma, şüphesiz ki Rabbimizin katında en faziletli çalışmadır. Bu uğurda harcanan vakitler, en değerli vakitlerdir. İşte elinizde tuttuğunuz bu kitap, dini hükümlerin hangi esaslara dayandığını muhtasar bir şekilde beyan etmekte; emir ve yasakların hikmetini çabuk ve sahih bir tarzda anlamaya yardımcı olmaktadır. Ebu’l Berekât en-Nesefi’nin Menâr’ını meşhur kılan husus ise, bütün fıkıh usulü konularını özet halinde veren kullanışlı bir metin olmasıdır. Asırlarca medreselerde ders kitabı olarak okutulan Menâru’l Envar üzerinde şerh, haşiye, ihtisar olmak üzere birçok çalışma yapılmıştır.

Mülahhas Fıkıh Usulü Muhtasar Menar Tercüme ve Şerhi

25,00₺Fiyat
  •  

Benzer Ürünler

bottom of page